Сам собі Мандрівник

Якщо бажаєш, щоб вийшло добре - зроби Сам

Пам'ятки Києва. Національний ботанічний сад

У Національному ботанічному саду імені Гришка на площі в 130 гектарів створено унікальні за якісним і кількісним складом колекції квітниково-декоративних, лікарських, плодових, овочевих, пряноароматичних, кормових і технічних рослин з усіх ботаніко-географічних регіонів світу, які нараховують понад 10 тисяч видів, форм і сортів.

Ці величезні колекції мають надзвичайно важливе наукове та економічне значення. Зокрема в Саду зібрана найкраща у світі колекція форм кизилу справжнього, найбільша в Східній Європі колекція дуба, клена, липи, берези, горіха, бузку, дикорослих плодових рослин. Усі колекції є особливо цінними з погляду збереження різноманітності рослин. В теплицях зростають деякі рідкісні тропічні види і навіть такі, що вже зникли в природних умовах.

У ботанічному саду створено одну з найбільших у світі колекцій живих рослин помірного поясу Євразії, яка нараховує 1178 видів із 113 родин. Складовою цієї колекції є рідкісні та зникаючі види, 59 видів ендеміків, 33 – реліктів, 136 видів, занесених до Червоної книги України та 33 – занесених до Червоних книг Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії та інших країн, які зростають на ділянці “Рідкісні рослини флори України”.

Завдяки унікальному ботаніко-географічному принципу представлення живих рослин у Національному ботанічному саду впродовж більш ніж 60-річного періоду існування географічних ділянок сформувалися ареали, які відтворюють природну рослинність (типові пейзажі і навіть рельєф) окремих регіонів Євразії:

Ліси рівнинної частини України (12,0 га);

Степи України (2,5 га);

Українські Карпати (6,0 га);

Крим (2,5 га);

Кавказ (5,75 га);

Середня Азія (3,5 га);

Далекий Схід (6,0 га);

Алтай та Західний Сибір (1,8 га).

Ліси рівнинної частини України. Виділ “Сосновий ліс” моделює бори та субори України, в яких крім сосни звичайної та дуба звичайного зростають яловець, зіновать руська, орляк звичайний, півники угорські, реліктові види – вовчі ягоди пахучі та рододендрон жовтий. Виділ “Західна, або букова діброва” представляє найбільш багаті за видовим складом ліси Поділля. “Пакленова діброва” моделює листяні ліси Лівобережної України. “Грабова діброва” моделює найбільш поширені на Правобережній Україні лісові угрупування широколистяних лісів. Перший ярус утворений дубом черещатим, другий – грабом звичайним. В підліску зростає ліщина, в трав’яному ярусі домінують зірочник гайовий, копитняк європейський, материнка запашна. Із рідкісних видів зростає шафран Гейфеля, чимерник червонуватий.В цілому на ділянці представлено 360 видів рослин, з них 42 рідкісних, внесених до Червоної книги України.

Степи України. Ботаніко-географічна ділянка на площі 2,5 га моделює рівнинні лучні степи України з експозиціями степових видів рослин. На ділянці зростає 220 видів рослин, в тому числі види занесені до Червоної книги України.

Українські Карпати. На ній змодельовано передгірний пояс дубових лісів, гірські букові та ялинові (смерекові), а також високогірна рослинність з ялівцем рідколіссям. Всього на ділянці представлено 260 видів рослин, що становить 10% видового складу флори Українських Карпат.

Крим. Рослинний покрив кримських гір на ділянці представлений сосновими та буковими лісами, ялівцевим рідколіссям та степовою рослинністю. Всього на ділянці зростає 236 видів рослин і серед них види занесені до Червоної книги України: рогівник Бібрштейна, шафран вузьколистий, еремур кримський, підсніжник складчастий, півонія тонколиста, півонія даурська, тис ягідний.

Кавказ. На площі 5,75 га представлені низинні і гірські листяні ліси, високогірні хвойні ліси, аридні рідколісся та чагарникові зарості. Серед низинних листяних лісів виділяються болотисті та тугайні ліси. Гірські листяні ліси репрезентують колхідські і талишські дубові, грабові, букові ліси та криволісся.

Алтай і Західний Сибір. Рослинне різноманіття Алтаю та Західного Сибіру представлено на ботаніко-географічній ділянці площею 2,1 га, створення якої розпочато у 1957 році. На ділянці змодельовані типові фітоценози цих унікальних регіонів помірної зони Євразії: світлохвойна і темнохвойна тайги, рослинність кам’янистих відслонень, тощо. Широко представлені декоративні, лікарські та харчові рослини Сибіру та Алтаю. Успішно проходять інтродукційне випробування деякі рідкісні та господарсько цінні види рослин флори Західного Сибіру і Алтаю. Колекція ділянки нараховує 123 види флори регіону. На долю рідкісних та зникаючих видів флори Алтаю і Західного Сибіру припадає 24% (понад 30 видів рослин).

 

Середня Азія. На площі 3,5 га представлена рослинність альпійських та субальпійських лук, ялинкових лісів, арчевників, яблунево-глодових лісів, тугаїв, фісташників та пісків. Колекція складається із 102 видів рослин.

Далекий Схід. На цій ділянці представлені основні флористичні комплекси Далекого Сходу: маньчжурський з кедрово-широколистяним та прирічковим лісами, охотський ялиново-широколистяний ліс та східносибірський ліс з переважанням модрини та берези даурської.

Дендрарій. 

На площі в 30 га північної частини території Ботанічного саду зібрані рослинні скарби з усього світу. Перші посадки були зроблені уже навесні 1944 року, але інтенсивне створення дендрарію розпочалось з 1948 року. Були враховані особливості рельєфу і той факт, що дендрарій розміщено на правому високому березі Дніпра з перепадом рівнів висот над водним плесом до 100 метрів з різними екологічними умовами окремих ділянок. Це дозволяло значною мірою задовольнити потреби різних груп рослин. Рослини дендрарію розміщені за систематичним принципом і мальовничими ландшафтними групами. Нині дендрарій представляє 674 види, 22 різновиди, 35 гібридів та 274 культивари з 139 родів, 46 родин.

Сад троянд

Розарій Національного ботанічного саду найбільший в Україні. Загальна площа складає 3,5 га. Це паркова композиція складного малюнку, де насадження троянд поєднані з численними елементами ландшафту та архітектури: водограї та водойми в оправі із полірованого граніту вишуканої пластики та насадженнями шпилькових і листяних порід.

Різні рівні рельєфу дозволили створити дві частини: динамічну – для огляду різних видів і сортів троянд і статичну – для відпочинку і споглядання водойми, розташованої в центрі розарію.

Із великої кількості різноманітних видів і сортів, зібраних і вивчених в ботанічному саду, в експозиційній частині розарію представлені понад 150 кращих сортів різних садових груп: чайно-гібридних, витких, ґрунтопокривних, флорибунда, мініатюрних, паркових. Різноманіття видів і сортів троянди, оригінальність їх розташування, масовість в показі кожного сорту – справляють вражаючий декоративний ефект на відвідувачів.

Гірський сад

Експозиційна ділянка “Гірський сад” передає картину гір за допомогою використання рослинності, рельєфу та каменю. Гірський сад включає саме гірську частину і низку пагорбів, які покриті зеленим газоном. Для вирішення об’ємно-просторової композиції саду передні пагорби створені невеликими і їх висота збільшується по мірі наближення до головного пагорбу. Керуючись принципом масштабності об’ємів та оточення, експозиційна ділянка „Гірський сад” спланована як єдиний ландшафтний комплекс та займає площу 1,5 га (гірська частина 0,5 га, газонів – 10000 м²).

Основна мета експозиційної ділянки – вивчення, показ та впровадження декоративних рослин в зелене будівництво. Гірський сад розміщений на однному з найвищих місць ботанічного саду, де відкриваються чудові краєвиди на простори Дніпра та задніпровську далечінь.

Колекція нараховує 142 види декоративних рослин, з них 17 родин трав’янистих рослин і 9 деревних родин, багато з них є рідкісними та унікальними.

Виткі рослини

Ділянку «Виткі рослини» було створено у 1964 році, на площі 2,5 га. На той час, це була єдина й унікальна ділянка, на якому були зібрані виткі деревні рослини (ліани) і показано застосування цих рослин у вертикальному озелененні.Ліани представлені в оформленні різних малих архітектурних форм: трельяжів, арок, перлог, альтанок. На експозиційній ділянці «Виткі рослини» представлено 8 сімейств, 10 родів і 32 види. 

Декоративні форми деревних рослин

Ділянка "Декоративні форми деревних рослин" займає площу 0,6 га, закладена у 1987 році з метою створення колекції та визначення інтродукційного потенціалу найбільш цікавих для озеленення культиварів. Рослини на ділянці висаджені за систематичним принципом у вигляді ландшафтних груп - так звані родові комплекси.

На ділянці прокладено мережу доріжок з різним покриттям (бетоновані, гравієві, зі зрізів деревини тощо), створено два оглядових майданчики. Штучні водойми з’єднані між собою сухим струмком та оформлені посадками квітникових і декоративних рослин. Мережа стежок утворює кільцевий маршрут, пройшовши яким можна оглянути всі найцікавіші частини ділянки. Комплексна реконструкція ділянки з використанням малих архітектурних форм та застосуванням елементів квітникового оформлення надає їй композиційної завершеності. Це дає змогу показати куточки ландшафтного оформлення різного тематичного напрямку з використанням найбільш цікавих декоративних форм деревних рослин.

Зібрана на ділянці колекція нараховує 140 декоративних форм, що належать до 12 родин покритонасінних та 4 родин голонасінних, з них 24 культивари є рідкісними.

Більшість рослин колекції досягли репродуктивного віку, регулярно плодоносять, а також використовуються як маточники для зеленого живцювання. Понад 70% зібраних у колекції рослин інтродуковані в ботанічному саду вперше на Україні.

Гірка декоративних сукулентів

Метою створення колекційно-експозиційної ділянки „Гірка декоративних сукулентів” є показ декоративних форм сукулентних субтропічних рослин, ознайомлення відвідувачів саду з багатством та своєрідною флорою південних напівпустинних та пустинних районів земної кулі та можливості їх використання в декоративному садівництві.

„Гірка декоратиних сукулентів” розташованоа на південному схилі висотою 15 м, на вершині якої штучно насипаний пагорб висотою 2,5 м, що збільшує враження гористого характеру рельєфу. Декоративність ділянки забезпечується не тільки рельєфом, а також поєднанням зелених насаджень, кам’яного розсипу, формами окремих каменів, сходинок та кам’яних лав, альтанки та квітучих квітниково-декоративних рослин.

Колекції квітниково-декоративних рослин

Колекційний фонд нараховує найбільшу колекцію квітниково-декоративних рослин відкритого ґрунту в Україні, у якій представлені трав’янисті красивоквітучі рослини флори всього світу і налічує 31 порядок, 64 родини, 337 родів, 842 види, 2825 сортів (таблиця), біля 400 гібридів та форм рослин. Колекції деяких культур відділу займають провідні місця не тільки в Україні, а й у Східній та Західній Європі.

В ботанічному саду знаходиться єдина в Україні колекція квітникових рослин відкритого ґрунту (4000 видів і сортів), в якій представлено всі групи квітникових культур – колекції астильби, гіацинтів, гладіолуса, жоржини, лілії, півників, півонії, тюльпанів, хризантеми, айстри, канни, газонні та декоративні трави.

Рідкісні рослини флори України

Створення ділянки розпочато в 1970 році. Розміщена ділянка на південно-східному схилі урочища Звіринець. ЇЇ схили терасовані і вкриті різними субстратами: вапном, крейдою, торфом, піском, гранітними валунами. Споруджено два невеличких озера та тепличка. На ділянці зростає 150 видів рідкісних і зникаючих рослин, 100 з яких занесено до Червоної книги України. Основний напрямок досліджень – вивчення онтогенезу, зокрема репродуктивного процесу, питань прискореного вегетативного і насіннєвого розмноження. Значна увага приділяється репатріації рослин в природні умови для відновлення порушених популяцій до нормального стану.

Оранжерейний комплекс

В Оранжерейному комплексі представлено експозиції та колекції екзотичних тропічних та субтропічних рослин. Загальна площа оранжерейного комплексу становить понад 2 000 кв.м.

Азалії та камелії

В експозиції представлено 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Загалом колекція азалій та камелій Національного ботанічного саду за кількістю видів та сортів займає друге місце в Європі. Основу складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. В колекції збереглись рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30 років минулого століття, а також 29 сортів та гібридів, що були створені в Центральному ботанічному саду в 60-70-их роках. Камелія представлена двома видами - камелією японською та камелією олійною. Загальна площа експозиції - 424 кв.м. Час масового цвітіння – січень-середина березня.

Орхідаріум

Єдина експозиція в Україні. Загальна плоша експозиції - 123,5 кв.м. В експозиційній оранжереї „Орхідаріум” представлені орхідеї з Південно-Східної Азії, Південної та Центральної Америки, Африки та Австралії. Всього в експозиції представлено біля 80 видів та сортів орхідей. Одночасно в квітуючому стані перебувають 15-20 видів орхідей протягом року. Жовтень-листопад - час масового цвітіння катлей.

Тропічні та субтропічні плодові культури

Експозиція тропічних та субтропічних плодових представлена екземплярами цитрусових (лимон, мандарин, апельсин, цитрон), фейхоа, манго, інжир, євгенії, хурма, гранат. Вік багатьох рослин сягає вже майже 50 років. Загальна площа експозиції, включаючи експозицію "Кактусів та інших сукулентів" становить 358 кв.м.

Кактуси та інші сукуленти

Експозиція включає 50 видів кактусів та понад 70 видів сукулентних рослин, що належать до 15 родин. Представлені рослини об’єднані за екологічним принципом. В природі ці види входять до складу рослинних угрупувань аридних зон земної кулі (Центральна та Південна Америка, Південна та Південно-Західна Африка, Мадагаскар). Поряд з кактусами, алое, агавами, хавортіями та молочаями в експозиції особливе місце займають представники мадагаскарської родини Дідієрієвих: аллюодія та дідієрея.

Тропіки

Загальна площа експозиції становить 456 кв.м. В експозиції, яка побудована на основі ботаніко-географічного принципу можна побачити рослини дощових лісів Південної Америки, Південно-Західної Африки, Південно-Східної Азії, нечисленною групою видів представлена флора субтропічної Австралії. При створенні експозиції було використано рослини понад 350 видів, що належать до 40 родин. Незважаючи на те, що значна кількість родин представлена лише кількома видами, відвідувачі оранжереї "Тропіки" зможуть побачити рослини, які для багатьох з нас символізують тропіки і є характерним елементом флори і рослинності тропічних країн, – пальми і фікуси.

Київ, вул.Тимірязєвська, 1. Координати: 50.415475, 30.556539. Найближчі станції метро – Дружби народів та Печерська.

Графік роботи.

·         травень – серпень з 8.30 до 21.00;

·         вересень – квітень з 8.00 до настання сутінок.

Оранжерейний комплекс відкритий для відвідування щоденно з 10.00 до 16.00, субота та неділя з 11.00 до 17.00.

Вихідний – понеділок, вівторок.

Вхідні квитки

·         дорослі – 30 грн;

·         школярі – 10 грн;

·         для дітей до 7 років, пенсіонерів та пільгових категорій відвідувачів (ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди аварії на ЧАЕС, військовослужбовці строкової служби) – вхід безкоштовний;

·         оранжерейний комплекс для всіх категорій відвідувачів –  10 грн.